Dożywianie


Dożywianie jest realizowanym programem na podstawie rządowej koncepcji pomoc państwa w zakresie dożywiania, co jest wprowadzone odgórnie i zarazem realizowane na terenie wszystkich regionów naszego kraju. Ogólnie plandeki warto wiedzieć, że takiego typu wsparcie funkcjonuje w obrębie każdego, czy to pojedynczych osób czy też rodzin, w których jest osoba bezrobotna trwale, nieaktywna zawodowo, niepełnosprawna, z długotrwałą chorobą, w rodzinach billboardy wielodzietnych oraz przy ochronie macierzyństwa.
W tym przypadku kryterium dochodowe nie powinno przekraczać kwoty wynoszącej dokładnie 684 złote.

Źródło: