Wsparcie finansowe


Generalnie ustala się indywidualnie rozmaite zakresy udzielanego wsparcia finansowego, ale warto wiedzieć, że kwota zasiłku powinna być niższa niż przykładowo trzydzieści złotych. Jeżeli mowa natomiast do posiadania przez jednostkę prawa do zasiłku stałego tutaj omawianego czy też do tak zwanej renty socjalnej, a także świadczeń wynikających z tak zwanego świadczenia pielęgnacyjnego czy też dodatku z racji samotnego wychowywania dziecka bądź też braku prawa do zasiłku dla ludzi bezrobotnych poprzez upłynięcie i wygaśnięcie czasu pobierania tego zasiłku, wtedy zasiłek tu omawiany generalnie nie występuje i nie ma do niego podstaw prawnych.
Warto także wspomnieć o zasiłku okresowym, a w tej materii świadczenie to przysługuje w związku z występowaniem długotrwałej choroby, trwałego bezrobocia, niepełnosprawności, braku zabezpieczenia społecznego. Przyznaje się go ludziom, którzy są samotni i nie mają wystarczająco środków pieniężnych potrzebnych po to, aby indywidualnie móc gospodarować na minimalnym poziomie, bowiem dochód osoby tej jest niższy niż ustalone kryterium cynk w tabletkach dochodowe osoby samotnie gospodarującej. Musimy też wspomnieć, iż na ten typ świadczenia może liczyć także osoba żyjąca w rodzinie, ale która ma dochód niższy niż kryterium dochodowe rodziny.
Ustalanie zasiłku okresowego wiąże się przede wszystkim z tym, że kwota tego zasiłku nie powinna być większa niż 634 złotych miesięcznie dla pojedynczej osoby żyjącej indywidualnie i samotnie, jak także w przypadku życia w rodzinie różnica nie powinna być wyższa niż pięćdziesiąt procent różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, kryterium dochodowym rodziny i dochodem rodziny.

Źródło: